Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve eesmärgiks on ehitusprotsessis Tellija esindamine. Omanikujärelevalvet kasutades kindlustab Tellija ehitustööde projektile vastava ehitamise, ehituslike normide jälgimise ja kvaliteedi tagamise. Omanikujärelevalve õigused ja kohustused on sätestatud ehitusseaduses ja valitsuse määruses „Ehituse omanikujärelevalve kord“. 
Kvaliteetsete ja kaasaegsete lahenduste kasutamise eelduseks on, et omanikujärelevalveteenust alustatakse juba ehitise projekteerimisel ning lõpetatakse kasutusloa väljastamisega.