Ehitusobjektide juhtimine

Tellija soovib, et tema poolt kavandatud ehitis valmiks tähtaegselt ja kvaliteetselt. Oma  pikaaegsetele kogemustele toetudes teame, et parima lõpptulemuse saavutamiseks peab ehitusjuht projektiga liituma juba ehitise kavandamise algfaasis. Selgitades välja Tellija vajadused ja eesmärgid, võtame enda kanda kogu ehitusprotsessi juhtimise. Alustades projekteerimise nõustamisest, töövõtjate valikust, dokumentatsiooni koostamisest ja lõpetades kavandatavale ehitisele kasutusloa saamisega. Teenuse edukas läbiviimine eeldab pidevat koostööd Tellijaga, tagamaks minimaalse hinnaga soovitud tulemuste saavutamise.