Ehitushangete korraldamine

Ehitushanke läbiviimisel on oluline, et hankedokumendid oleksid koostatud korrektselt. Selleks peab hankedokumentide koostaja valdama ehitusprotsessi. Hangete korraldamine hõlmab projektdokumentatsiooni kontrollimist, hankedokumentide koostamist, hanketeate väljastamist, laekunud pakkumuste kontrollimist ning analüüsi, osalemist hinna- ja lepinguläbirääkimistes pakkujatega ning ehitustööde töövõtulepingute ettevalmistamist.