Eelarvete koostamine

Enne ehituse alustamist on vaja võimalikult täpselt hinnata objekti maksumust. Pakume taotluseelarve koostamise teenust, mille hulka kuulub nii mahuarvutus kui ka tööde sihtmaksumuse leidmine. Taotluseelarve koostamisega on võimalik lisaks avastada puudujäägid projektdokumentatsioonis. Vältimaks arusaamatusi töövõtjaga on otstarbekas taotluseelarve koostada enne pakkumusdokumentide väljastamist. Mida täpsemalt on koostatud taotluseelarve, seda lihtsam on seda võrrelda ehitajate pakkumustega ning jälgida ehituse käigus teostatud tööde akteerimist ja graafikus püsimist.